Compounder

Hyvä Kanssasijoittajamme,

Vuosi 2022 sijoitusmarkkinoilla tullaan muistamaan vuosikymmeniä nukkuneen inflaation heräämisestä. Se heräsi Venäjän aloittamasta sodasta ja levisi energiahintojen kautta läpi koko maailmantalouteen.

Inflaation ripeää nousua vastaan taistellakseen keskuspankit kiristivät rahapolitiikkaa taloutta ja kuluttajia säälimättä. Kuluttaja osoittautui kuitenkin sitkeäksi, koska pandemia-aikana kulutus oli alhaista ja monille oli siksi kertynyt taloudellista puskuria. Inflaatio kiihtyikin vuoden edetessä ripeästi ja alkuvuoden odotus noin puolen prosentin koronnoususta äityi lopulta neljän prosentin nousuksi (Fed Funds -korko). Yksi kokonainen aikakausi päättyi, kun nollakorot siirtyivät ainakin tältä erää historiankirjoihin.

Korkojen voimakas nousu johti huonoihin tuottoihin sekä osake- että korkosijoittajille. Osakkeet laskivat poikkeuksellisen laaja-alaisesti ja hyviä tuottoja sai käytännössä vain energiaosakkeista. Turvalliseksi miellettäviin valtionlainoihinkin sijoittaneet kokivat suurimmat vuositappiot yli sataan vuoteen.

Turvasatamat loistivat poissaolollaan, eli hyviä vaihtoehtoja oli koko vuonna harvinaisen vähän.

Rahasto täytti kolme vuotta

Compounderin 2022 vuosituotto oli -28,6 %. Tuotto oli ensimmäistä kertaa negatiivinen rahaston kolmantena toimintavuotena (vrt. 2020 12 % ja 2021 23 %). Olemme tuotosta toki harmissamme, mutta emme huolestuneita. Kirjoitimme lähes tasan vuosi sitten (hyvän sijoitusvuoden 2021 jälkeen) seuraavaa:

Sijoitustemme kannattava ja kasvava liiketoiminta on syy sille, että rahastomme tuottokäyrä on noussut ja oletettavasti nousee tulevinakin vuosina. Näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan joka vuosi. Jonain vuonna rahastomme arvo tulee myös laskemaan. Se on täysin normaalia pitkäjänteisessä osakesijoittamisessa ja se kannattaa hyväksyä.

Viime vuosi oli valitettava esimerkki siitä, että osakesijoitusten arvo välillä laskee. Keskityimme huononkin vuoden keskellä ydintehtäväämme, eli sen varmistamiseen, että omistamiemme yhtiöiden liiketoiminta on kunnossa. Rahaston sijoitusstrategian ja toiminatavan pidimme täysin ennallaan.

Oikea perspektiivi suhteessa tavoitteeseen

Yhden vuoden heikkoon tuottoon saa perspektiiviä, kun pitää mielessä osakesijoittamisen kaksi ulottuvuutta: lyhytaikainen ja pitkäaikainen.

Me salkunhoitajat sijoittajina ja Compounder rahastona olemme kiinnostuneita pitkän aikavälin ajattelusta, koska uskomme sen olevan erinomainen korkean tuoton perusta.

Tästä konkreettinen esimerkki: keskitymme vähemmän siihen, koska Kiinan keskiluokka alkaa taas pandemian jälkeen matkustamaan enemmän ja mikä luksustuoteyhtiö saa siitä suurimman myyntipiikin seuraavaan kvartaaliinsa. Sen sijaan olemme kiinnostuneempia siitä, millä brändeillä on parhaat edellytykset olla maailman johtavia 5 vuoden päästä ja sitä pidemmälläkin aikavälillä.

Kuten olemme aiemminkin todenneet, on nousevien korkojen ympäristö lyhyellä aikavälillä erittäin vaikea sellaiselle sijoitusstrategialle, joka perustuu parhaiden yhtiöiden pitkäjänteiseen omistamiseen. Näin on siksi, että nouseva diskonttokorko laskee parhaiden (ja keskimääräistä arvokkaampien) yhtiöiden markkinahintaa enemmän, kuin huonojen (ja keskimääräistä edullisempien) yhtiöiden. Viime vuonna tilanne oli juuri tämä. Korkojen nousu oli voimakkuudeltaan vieläpä hyvin poikkeuksellinen ja pidämme varsin epätodennäköisenä vastaavan tapahtumista lähitulevaisuudessa.

Pidemmällä aikavälillä merkittävästi olennaisempi tekijä osakekurssien suunnassa on se, paljonko rahaa yhtiöt liiketoiminnallaan tekevät. Vanha nyrkkisääntö on, että minkä tahansa osakkeen pitkän aikavälin kurssiliikkeestä 90 % on seurausta liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä ja vain 10 % on seurausta arvostusmuutoksista. Emme näe miksi näin ei olisi jatkossakin.

Käytännön esimerkki: Yksi olennainen ja ajankohtainen liiketoiminnan laatua, eli rahantekopotentiaalia, mittaava parametri on yhtiön bruttomarginaali (liikevaihto – muuttuvat kulut). Sijoitamme vain yhtiöihin, joiden bruttomarginaali on korkea. Sen merkitys korostuu korkean inflaation iskiessä etenkin yhtiön muuttuviin kustannuksiin. Tästä syystä bruttomarginaali on yksi osakesijoittajan parhaista puolustuksista inflaatiota vastaan.

Compounderin sijoitusten bruttomarginaali on tätä kirjoitettaessa noin 70 %, mikä on noin kaksinkertainen keskimääräiseen yhtiöön verrattuna. Tällaisten yhtiöiden on helpompi pitää kustannukset kurissa ja tulos kunnossa myös korkean inflaation aikana. Toki bruttomarginaali on vain yksi monista tuloskuntoa määrittävistä tekijöistä.

Tärkein pointti on se, että tulos- ja kasvunäkymät ovat eri asia kuin osakekurssin lyhyen aikavälin kehitys. Me valitsemme pitkän aikavälin tuloskunnosta huolehtimisen yli lyhyen aikavälin kurssiliikkeistä huolehtimisen any given day

Tätä taustaa vasten valitsemiamme yhtiöitä on helppo omistaa myös heikon tuottovuoden jälkeen. Alla vertailu muutamista tärkeimmistä mittareistamme Compounder vs. koko maailman osakemarkkina 4)

 • Liikevaihdon kasvuodotus 11,1 % (4,3 %) 1) ¤4)
 • Tuloskasvuodotus 14,5 % (7,0 %) 1)
 • Bruttomarginaali 68,2 % (33,9 %) 2)
 • Nettovelka / käyttökate 0,2x (1,4x) 2)
 • Sidotun pääoman tuotto 23,7 % (N/A) 3)
 • Oman pääoman tuotto 46,8 % (13,2 %) 2)
 • P/E 25,2x (14,9x) 2)
 1. Bloombergin konsensus vuodelle 2024
 2. Bloombergin konsensusennuste seuraavalle 12 kuukaudelle
 3. Edellisen 12kk toteuma
 4. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Se tarkoittaa, että rahaston sijoituspäätöksiä tehdessä emme huomioi minkään vertailuindeksin koostumusta. MSCI ACWI TR Net EUR -indeksiä käytämme esityksissämme vain informaatiotarkoituksessa kuvaamaan maailman osakemarkkinoita keskimäärin.

Katsaus tulevaan

Emme tee ennusteita sijoitusmarkkinoiden tai osakekurssien lyhyen aikavälin, kuten esimerkiksi tämän vuoden kehityksestä, koska rahaston sijoitustoiminta ei perustu lyhyen aikavälin ennustamiseen.

Sen sijaan rahasto omistaa vain sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka ovat kannattavia, kasvavia, taseiltaan vahvoja ja brändeiltään houkuttelevia. Rahaston pitkän aikavälin tuoton juurisyy tulee olemaan sijoitustemme kyky tehdä omistajilleen rahaa. Se tulee johtamaan nouseviin osakekursseihin. Sijoittajien, eli meidän salkunhoitajien ja teidän osuudenomistajien, rooliksi jää silloin pitää katse kirkkaana pallossa ja välttää tekemästä huonoja ja hätiköityjä päätöksiä.

Kiitos jatkuneesta tuestanne ja hyvää alkanutta vuotta kaikille.

Jone ja Antti

Viimeisimmät blogimerkinnät

One Up On Wall Street

Lue lisää...

Compounder

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...