Compounder

Hyvät kanssasijoittajamme,

Rahaston tuotto vuodelta 2023 oli 18,3 %.

Vertailuindeksiä rahastolla ei ole, mutta alla joitain yleisimmin käytettyjä vertailukohtia osakemarkkinoilta. Alla esitetyt indeksituotot ovat euromääräisiä kokonaistuottoja eli sisältäen osingot.

Globaali osakemarkkina (MSCI ACWI)18,1 %
USA:n osakemarkkina (S&P 500)22,2 %
Euroopan osakemarkkina (STOXX 600)16,6 %
Kehittyvien markkinoiden osakemarkkina (MSCI EM)6,6 %
Suomen osakemarkkina (HEX Cap)
-0,6 %

Kommentoimme viime syksyn sijoittajakirjeessämme sijoituksiamme yhtiötasolla ja siitä syystä emme tällä kertaa niihin pureudu. Olennaista uutta kerrottavaa niistä ei myöskään ole.

Vuosituotot vs. pitkä aikaväli

2023 oli rahaston neljäs toimintavuosi. Vuosituotot ovat toistaiseksi olleet 12,0 %, 23,0 %, -28,6 %, 18,3 %. Realisoitunut yksittäisten vuosituottojen vaihtelu on melko tyypillistä suhteessa siihen mitä osakesijoittamisesta tulee odottaakin. Miinusvuodetkin kuuluvat asiaan.

Lyhyellä aikavälillä osaketuottoa ajaa sekä sijoittajien sentimentti kaikkia osakkeita kohtaan (yhtiöstä riippumaton tekijä) että myös yhtiön oman liiketoiminnan kehitys. Mitä pidempi aikahorisontti, sitä pienemmäksi käy yhtiöistä riippumattomien tekijöiden vaikutus ja riittävän pitkällä aikavälillä vain liiketoiminnan kehityksellä on merkitystä.

Vanha sanonta ”vauhti korjaa virheet” ei päde osakesijoittamiseen, mutta ”aika korjaa virheet” onkin jo lähempänä oikeaa ajattelutapaa. ”Virheellä” tarkoitamme tässä yhdestä yhtiöstä riippumatonta yleistä markkinaheiluntaa, eli ns. sentimenttiä. Ymmärrämme, jos heilunta tuntuu epämiellyttävältä, mutta se tulee nähdä myös mahdollisuutena, koska se aika ajoin tarjoaa hyviä ostopaikkoja huippuyhtiöissä.

Me huolehdimme parhaamme mukaan siitä, että rahasto on sijoitettuna vain parhaisiin liiketoimintoihin, koska se on pitkän aikavälin tuoton tärkein ja sanoisimme jopa ainoa ajuri. Tähän tehtävään kuuluu myös hyvien ostopaikkojen tunnistaminen silloin, kun markkinaheilunta sellaisia tarjoaa. Näitä ilmenee kokemuksemme mukaan kerran tai pari vuodessa keskimäärin.

Kirkas fokus

Toisin kuin sijoitusaiheisia elokuvia katselleet joskus tuntuvan luulevan työmme ei perustu nopeaan reagointiin, ei maagiseen intuitioon, ei vilkkuvien kurssigraafien hektiseen seuraamiseen eikä jatkuvaan osto- ja myyntitoimeksiantojen huutamiseen kahteen puhelimeen samanaikaisesti. Vauhdista ja vaarallisista tilanteista saa viihdyttäviä leffoja, joissa usein sankaritreideri panostaa koko työuransa isoihin riskisiin kauppoihin hien helmeillessä otsalla. Harkitun ja riskit huomioivan pitkäjänteisen sijoittamisen kanssa sillä ei tietenkään ole mitään tekemistä. 

Teemme sen sijaan tutkimustyötä, jonka elokuvallinen jännitysmomentti jäisi varmastikin maalin kuivumisen seuraamisen tasolle. Työmme tuloksena Compounderin salkussa on tälläkin hetkellä 26 huippulaatuisia yhtiötä, jotka tekevät korkeaa bruttomarginaalia (n. 60 %), korkeaa tuottoa liiketoimintaan sidotulle pääomalle (n. 25 %), ja vakaata vapaan kassavirran tuottoa (n. 4 %). Kassavirrastaan yhtiömme sijoittavat osan oman liiketoimintansa kasvuun. Huomioitavaa on myös se, että hyvät liiketoiminnan luvut eivät perustu velkavipuun. Yhtiöidemme liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuositasolla yli 10 % ja tulosten sitäkin ripeämmin. Omat arviomme ovat hieman korkeampia, koska uskomme markkinoiden olevan keskimäärin liian varovaisia huippuyhtiöiden pitkän aikavälin potentiaalin suhteen. Sijoittajien aikahorisontti on mielestämme entisestäänkin vain lyhentymässä, niin hurjalta ja epärationaaliselta kuin se kuulostaakin.

Kuriositeettina mainittakoon, että vuodenvaihteesta lukien analyysityömme ei ole johtanut vielä yhteenkään uuteen sijoituspäätökseen ja siksi vuoden ensimmäinen pörssikauppakin antaa vielä odottaa itseään. Vuosi on toisien sanoen alkanut ihan pelikirjan mukaisesti: reagoimme vain isoihin asioihin ja jätämme markkinahälyn jahtaamisen muille. Maltillinen sijoitustyylimme hyödyttää myös kuluissa: rahasto maksoi 2023 kaupankäyntipalkkioita vain 0,01 %.

Alkaneen vuoden suunnitelmista

Jatkamme samalla tyylillä kuin millä rahastoa on hoidettu sen toiminnan alusta asti. Muutamia osakkeita todennäköisesti vaihtuu vuoden aikana, mutta ainoastaan mikäli näemme vaihdoksiin perustavaa laatua olevia syitä yhtiöiden liiketoiminnoissa.  

Salkussamme on tällä hetkellä 26 sijoitusta ja olemme hieman viritelleet ajatusta siitä, että nippua voisi hieman tiivistää. Taustalla on ajatus hajauttamisen laskevasta rajahyödystä. On nimittäin vain matematiikkaa, että 26. tai 27. jne. osake salkussa ei lisää hajautushyötyä käytännössä ollenkaan. Toisin sanoen omistamalla yhtä tai ehkä kahta osaketta vähemmän rahasto pysyy yhtä hajautettuna, mutta parhaat ideamme saisivat silloin hieman enemmän painoarvoa. Aika näyttää teemmekö tämän asian suhteen mitään.

Pidämme todennäköisenä, että tänäkin vuonna parhaat liiketoiminnat löytyvät erilaisista teknologia- ja kuluttajabisneksistä. Myös terveydenhuoltotoimiala vastaa aitoon ja kasvavaan kysyntään ja se ratkaisee riittävän olennaisia ja suuria ongelmia, jotta siellä on sijoittajalle tuottoja tarjolla. Tärkein edellä mainittuja toimialoja yhdistävä tekijä on se, että niiden liiketoimintaympäristö ja toimialadynamiikka on sellainen, jossa yhtiöillä on hyvät edellytykset luoda ja ylläpitää aitoja kilpailuetuja.

Strategiaamme ei tänäkään vuonna kuulu riskipitoisten neulojen etsiminen heinäsuovasta. Nyrkkisääntönä voidaankin todeta, että luotamme itsensä jo hyviksi todistaneiden, vakaiden ja vahvojen bisnesten pysymiseen pidemmän aikaa hyvinä, kuin mitä useimmat markkinapelurit odottavat.

Katse horisonttiin

Emme tee ennusteita markkinoiden lyhyen aikavälin, kuten tämän vuoden liikkeistä, koska Compounderin sijoitusfilosofia ja tuottopotentiaali ei perustu sellaisiin.

Pidämme hyvin todennäköisenä, että tänäkin vuonna geopoliittisia huolenaiheita riittää, taantumaskenaarioilla ja keskuspankkien toimilla spekuloidaan, korot nousevat ja laskevat, yritysten tuloskuntoa kyseenalaistetaan tai kehutaan, ja yllättäviä asioita, kriisejäkin, ilmenee. Näin on kuitenkin aina ollut, joten ei mitään uutta auringon alla ja siksi em. huolista ja spekulaatioista emme liikoja murehdi.

Parhaat liiketoiminnat, ja tarkoitamme nyt kirjaimellisesti liiketoimintoja emmekä osakekursseja, nimittäin pärjäävät kaikenlaisina aikoina sen verran hyvin, että paras resepti on vain kärsivällisesti olla niissä sijoitettuna.

Kiitos jatkuneesta tuestanne ja hyvää alkanutta vuotta kaikille.

Jone ja Antti

Viimeisimmät blogimerkinnät

One Up On Wall Street

Lue lisää...

Allocator

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...