Allocator

Hyvät kanssasijoittajamme,

Rahaston tuotto vuodelta 2023 oli 2,3 %, johon emme luonnollisesti ole tyytyväisiä.

Lähdimme vuoteen liian varovaisella makro- ja osakenäkemyksellä. Tämän lisäksi omistimme suhteellisesti liikaa pohjoismaisia arvo-osakkeita, joille viime vuosi ei ollut menestyksekäs.

Kuten viime syksyn kirjeessämme kerroimme, teimme kesällä Allocatorin strategiaan korjaavia toimenpiteitä. Otimme uudistetun strategian käyttöön heinäkuun alusta.

Uudistusten pääkohdat:

  1. Sijoitamme pääosin parhaisiin laatuyhtiöihin, eli ns. compoundereihin. Tällaisiin yhtiöihin kannattaa sijoittaa pitkäjänteisesti.
  2. Haluamme suojata rahaston arvoa, mikäli näkemyksemme on, että osakemarkkinoilla on korostunut riski merkittävästä kurssilaskusta.

Uudistukset ovat tuottaneet tulosta. Rahasto kehittyi vuoden toisella puoliskolla hyvin sekä absoluuttisesti että relatiivisesti osakemarkkinoihin nähden. Maltillisesta osakepainosta (keskimäärin 64 %) huolimatta toisen vuosipuoliskon 4,4 % tuottomme oli samalla tasolla maailman osakemarkkinan kanssa.

Viime vuoden markkinaympäristö

Korkealle kohonnut inflaatio pakotti keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaansa erittäin nopeasti. Tästä huolimatta USA:n talouden vahvuus yllätti positiivisesti ja talouskasvu hidastui odotettua vähemmän. Kuluttajien saamat isot koronatuet pitivät osaltaan talouden rattaita pyörimässä ja myös erilaiset elvytyspaketit ja yllättävänkin vahva työmarkkina tukivat Yhdysvaltojen taloutta.

Toisen talousmahdin Kiinan kasvu oli odotuksia heikompaa pääasiassa kiinteistö- ja kuluttajaluottamusongelmien takia. Euroalueen talous palasi alhaisen talouskasvun tielle korkean korkotason ja vientivajeen paineessa.

Tiukentuneesta rahapolitiikasta, sitkeästä inflaatiosta ja ristiriitaisista taloustiedoista huolimatta globaalit osakemarkkinat nousivat vahvasti (MSCI ACWI -indeksi 18,1 %).

Nousun takana oli mm. sijoittajien usko keskuspankkien koronnostojen kääntymiseen korkojen laskuiksi jo vuoden 2024 aikana. Suomen osakemarkkina oli pitkään globaalissa vertailussa lähes pahnan pohjimmaisena. Loppukiristään huolimatta Helsingin pörssi (OMXH25) laski vuoden aikana 2,3 %.

Ajatuksia tästä eteenpäin

Tämän vuoden isona teemana on mielestämme se, onko maailman talous kääntymässä kahden hitaan kasvuvuoden jälkeen nousuun, vai leviääkö taantuma myös Yhdysvaltoihin. Jos saamme riittävästi perusteita taantumaskenaariolle, muutamme rahaston salkun pääomia turvaavaksi. Se tarkoittaisi, että lisäisimme käteisen määrää merkittävästi. Kannattaa huomioida, että tavoittelemme vain suurien markkinalaskujen välttämistä, eli keskitymme vain ns. isoon kuvaan. Pienet 5–10 % laskut markkinassa ovat keskimäärin kerran kaksi vuodessa tapahtuvia lyhytaikaisia muutoksia, joita emme pyri ennakoimaan.

Menestyksekästä sijoitusvuotta 2024 toivottaen,

Petri ja Antti

Viimeisimmät blogimerkinnät

One Up On Wall Street

Lue lisää...

Compounder

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...