Allocator

Arvoisat osuudenomistajat ja ystävät,

Sijoitusvuosi 2022 jää historiaan yhtenä huonotuottoisimmista vuosista, kun tarkastellaan osakkeita ja korkosijoituksia kokonaisuutena. Hajauttamisesta näiden kahden suurimman sijoitusluokan välillä ei ollut juurikaan hyötyä, koska molemmissa tuotto jäi reilusti pakkaselle. Esimerkiksi pitkien valtionlainojen vuosituotto on viimeksi ollut näin huono 1800-luvulla.

Miten poikkeuksellisen heikkoon sijoitusvuoteen päädyttiin

Vuosi alkoi melko optimistisissa tunnelmissa, olihan useissa maissa alettu purkamaan pandemia-ajan pahimpia rajoituksia ja paluu normaalimpaan arkeen näytti mahdolliselta. Tautimäärät olivat toki vielä korkealla tasolla. 

Optimismi niin markkinoilla kuin maailmalla muuttui kuitenkin nopeasti Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan alettua. Sodan seurauksena maataloushyödykkeiden ja energian hinnat kääntyivät nousuun. Se ruokki sekä inflaatiota että taloudellista epävarmuutta aiheuttaen kurssiheiluntaa markkinoille.

Keskuspankit vastasivat inflaation nousuun nopeilla ja historian valossa poikkeuksellisen voimakkailla koronnostoilla. Ripeä nostotahti laski eri omaisuusluokkien arvostuksia ja ennen kaikkea osakkeiden ja lainainstrumenttien hintoja. Vielä kun muistamme, että vuoteen lähdettiin historiallisen matalilta korkotasoilta, niin jälkikäteen ei ole vaikea ymmärtää, miksi jälki oli näinkin rumaa osakkeissa ja joukkovelkakirjalainoissa.

Yhteenveto vuodesta 2022

Allocator kehittyi markkinan lailla heikosti. Vuosituottomme oli -20,9 %, mihin emme ole tyytyväisiä edes vallitsevat olosuhteet huomioiden.

Suurin osa tappioistamme johtui sijoituksistamme teknologiaosakkeissa. Niiden vastinparina olleet suojaavat sijoitukset eivät toimineet riittävän hyvin, koska lasku oli hidasta ja laskun aikana nähtiin myös useita teräviä ja lyhytaikaisia kurssinousuja. Toisin oli mm. alkuvuonna 2020, kun markkinat laskivat nopeasti ja jyrkästi. Tällöin suojamme toimivat merkittävästi paremmin.

Emme myöskään olleet riittävällä painolla mukana vuoden aikana parhaiten nousseella energiasektorilla.

Allocatorin tuottoanalyysi 2010–2022

Teimme perusteellisen analyysin Allocatorin historiallisista tuotoista ja tuottojen ja riskin jakautumisesta eri osakemarkkinatyyppeihin, joita käyttämämme allokaatiomallin mukaan ovat:

  1. Voimakas nousumarkkina (57 % ajasta)
  2. Maltillinen nousumarkkina (11 % ajasta)
  3. Laskumarkkina (20 % ajasta)
  4. Kurssilaskun ”irrationaalinen” loppuvaihe (12 % ajasta)

Tuotot näiden eri markkinatyyppien välillä eroavat selvästi toisistaan. Paras tuotto tulee silloin, kun allokaatiomallimme indikoi voimakasta nousumarkkinaa (1). Huonoin tuotto tulee vastaavasti silloin, kun mallimme indikoi maltillista laskumarkkinaa (3). Kurssilaskun loppuvaiheen (4) tuotto ei ole niin huono, kuin sen nimestä voisi päätellä siitä syystä, että tähän vaiheeseen sisältyy myös uuden kurssinousun alun positiivisia tuottoja.

Johtopäätökset

Olemme historiassa onnistuneet pitämään osakepainon korkeana nousumarkkinan (1) ja (2) aikana ja koko Allocatorin tuotto onkin tehty näiden ajanjaksojen aikana.

Tuottomme laskumarkkinoilla (3) ja (4) on kuitenkin ollut kahtena ajanjaksona (2018 ja 2022) erittäin huono.

Tähän on kaksi syytä: (i) osakepainomme ei ole ollut riittävän matala ja (ii) suojaavat sijoitukset eivät ole toimineet toivotusti omistamiemme syklisten osakkeiden laskettua selvästi indeksejä enemmän.

Analyysimme perusteella olemme tehneet konkreettisen muutoksen Allocatorin sijoitustoimintaan:

Silloin, kun olemme laskumarkkinassa (3) ja (4) pidämme osakepainomme entistäkin alhaisempana. Pidämme myös rahaston käteispainon aiempaa korkeampana. Uskomme, että näin toimimalla vältämme jatkossa vuonna 2022 nähdyn rahaston voimakkaan arvon laskun.

Katsaus tulevaan

Vuoteen 2023 lähdemme keskimääräistä matalammalla osakepainolla.

Uusi vuosi ei näkemyksemme mukaan tarjoa välitöntä helpotusta sijoittajalle. Länsimaat ovat valumassa taantumaan, keskuspankit jatkanevat toistaiseksi kiristävää rahapolitiikkaansa ja kuluttajien ostovoima hiipuu korkean inflaation myötä. Odotamme lisäksi yritysten tulosennusteiden vielä laskevan.

Varovaisesta lyhyen aikavälin näkemyksestämme huolimatta kehotamme kaikkia pitämään kirkkaana mielessä sijoittamisen tavoitteen; tehdä pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa. Eväät tämän toteutumiseen ovat selvästi paremmat kuin vuosi sitten. Korkotason ripeän nousun ja osakemarkkinoiden arvostuskertoimien laskun seurauksena tulevat tuotto-odotukset ovat kohentuneet sekä korko- että osakesijoituksissa.

Parhain terveisin,

Vision salkunhoitotiimi

Viimeisimmät blogimerkinnät

One Up On Wall Street

Lue lisää...

Compounder

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...