Allocator

Hyvä Kanssasijoittajamme,

Tämän sijoittajakirjeen aiheet ovat Allocator-rahaston heikko performanssi, analyysimme sen syistä ja rahaston uusi suunta. Haluamme avoimesti ja rehellisesti käsitellä menneitä haasteita sekä kertoa, mitä olemme niistä oppineet ja miten aiomme edetä tulevaisuudessa.

Vastoinkäymisistä oppiminen

Harva selviää elämästä ilman vastoinkäymisiä. Vaikka kukaan ei toivo epäonnistumisia tai virheitä, vaikeista tilanteista kumpuaa usein myös jotain positiivista. Epäonnistuminen voi johtaa henkiseen kasvuun ja virheiden korjaamiseen. Hyvä esimerkki tästä on koripallolegenda Michael Jordan.

“Olen hukannut yli 9 000 heittoa urani aikana. Olen hävinnyt lähes 300 peliä. Minulle on uskottu 26 kertaa voittopeliheitto, ja olen epäonnistunut. Olen epäonnistunut uudelleen ja uudelleen elämässäni. Ja juuri siksi onnistun.”

Haasteiden ja virheiden edessä meitä ohjataan arvioimaan omia tekojamme, oppimaan niistä, ja tekemään tarvittavia korjauksia. Michael Jordan ymmärsi tämän prosessin omien sanojensa mukaan jo varhain.

Miten tämä liittyy Allocatoriin? Kuten olette huomanneet rahaston kolmoset eivät ole viime aikoina uponneet sisään. Vimeisen puolentoista vuoden aikana Allocatorin suoritus ei ole lainkaan vastannut odotuksiamme. Kohtaamamme haasteet ovat Jordanin tavoin pistäneet meidät arvioimaan omaa suoritustamme. Olemme tarkastelleet huolellisesti ja krittisesti sijoitusprosessiamme ja päivittäistä tekemistämme. Seuraavassa avaamme tarkastelujemme lopputuloksia.

Mikä ei ole toiminut?

Kun maailma ja markkinat muuttuvat, on vain loogista, että sijoitustoiminnankin tulee muuttua. Sijoittamisessakaan kaikki asiat eivät välttämättä toimi ikuisesti. Allocatorin tapauksessa muutamat aiemmin hyvin toimineet strategiat eivät enää ole olleet voitollisia viimeisen parin vuoden aikana.

Keskeisin tekijä, joka on vaikuttanut negatiivisesti rahastomme tuottoon, on ollut lyhytaikaiset taktiset muutokset osakepainossa. Ne ovat johtaneet liian lyhyeen sijoitushorisonttiin monissa osakesijoituksissamme, turhiin tappioihin, missattuihin tuottoihin sekä kustannuksia kerryttävään liian aktiiviseen kaupankäyntiin.

Lyhytaikainen taktinen muutos osakepainossa tarkoittaa konkreettisesti sitä, että olemme pyrkineet välttämään suuruusluokaltaan pieniä, noin 5 % laskuja rahaston arvossa. Tämä on osoittautunut alati vaikeammaksi tehtäväksi. Se on johtanut tarpeettoman aktiiviseen kaupankäyntiin, ja sen takia olemme myös missanneet tuottoja olemalla pois markkinoilta markkinoiden noustessa. Se on myös ajoittain hämärtänyt kokonaisuuden ja ison kuvan hahmottamista.

Markkinoiden lyhyen aikavälin liikkeisiin perustuneet päätökset ovat myös aika ajoin syrjäyttäneet pitkäaikaista osakekohtaista näkemystämme. Tämä tarkoittaa käytännössa sitä, että olemme esimerkiksi myyneet hyväksi pitkän aikavälin sijoitukseksi analysoimaamme osaketta siksi, kun lyhytaikaisempi näkemyksemme markkinan yleisestä suunnasta on ollut negatiivinen.

Näin toimimalla emme ole täysin pystyneet hyödyntämään pitkäjänteisen sijoittamisen (lue: “osta ja pidä“) tarjoamia hyötyjä. Tämän virheen vaikutukset ovat korostuneet erityisesti tänä vuonna, koska Allocatorin tuotto on ollut selvästi alhaisempi, kuin osakemarkkinoilla keskimäärin.

Korjaavat toimenpiteet

Ylätasolla toteamme:

 1. Tulemme sijoittamaan huomattavasti pitkäjänteisemmin kuin aiemmin
 2. Lopetamme lyhyen aikavälin näkemyksiin perustuvat sijoituspäätökset

Tämä johtaa seuraaviin asioihin rahaston sijoitustoiminnassa:

 • “Less is more“
 • Annamme   osakevalinnoillemme   aikaa   täyttää   niiden   pitkän   aikavälin potentiaali, eli sijoitustermein “let your profits run“
 • Meille jää enemmän aikaa keskittyä muutamaan isoon päätökseen vuositasolla
 • Rahaston  pitkän   aikavälin  tuotto-odotus    nousee,   mutta   vastaavasti kuukausittaiset arvonmuutokset voivat olla aiempaa suurempia
 • Nousumarkkinoilla   Allocator  tulee  todennäköisesti   tuottamaan  aiempaa paremmin
 • Laskumarkkinoista Allocator yrittää välttää vain ne kaikkein suurimmat, joita historiallisesti on nähty ainoastaan muutaman vuoden välein.

Tulemme jatkamaan seuraavia hyvin toiminneita asioita kuten ennenkin:

 • Osakevalinnat – osakevalintaprosessimme toimii hyvin
 • Korkosijoitukset – jatkamme sijoittamista erittäin tarkasti valittujen pohjoismaisten yhtiöiden velkakirjoihin, mikäli tuotto-odotus on poikkeuksellisen houkutteleva
 • Markkinaneutraalit sijoitukset – meillä on näistä pitkä kokemus ja erinomainen yli kymmenen vuoden track record

Uskomme vakaasti, että muutos pitkäjänteisempään suuntaan parantaa rahaston tuottoa pitkällä aikavälillä. Lopettamalla pienen mittakaavan markkinaliikkeistä murehtimisen ja keskittymällä olennaiseen meillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitteemme, yli 10 % keskimääräinen vuosituotto pitkällä aikavälillä.

Haluamme kiittää teitä luottamuksestanne ja sitoutumisestanne Allocatoriin. On meille kunniakysymys tehdä kaikkemme rahaston tulevan menestyksen eteen. Uskoamme rahastoon konkretisoi myös se, että olemme tehneet henkilökohtaisia lisäsijoituksia syksyn aikana.

Jos teillä on kysymyksiä tai haluatte keskustella kanssamme lisää, olemme aina käytettävissänne.

Ystävällisin terveisin,

Petri ja Antti

Viimeisimmät blogimerkinnät

One Up On Wall Street

Lue lisää...

Compounder

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...