Allocator

Arvoisat osuudenomistajat ja ystävät,

Tämän kirjeen tarkoituksena on kertoa salkunhoitofilosofiastamme ja käyttämistämme sijoittamisen keinoista. Kerromme myös lyhyesti nykyisistä sijoitusteemoistamme sekä ajatuksistamme vuoden 2022 osalta.

Visio Allocatorin sijoitusfilosofia

Uskomme siihen, että paras tapa sijoittaa on olla joustava sekä sijoituskohteiden että sijoituksen pitoajan suhteen. Haluamme, että Allocatorilla on laaja vapaus tehdä parhaiksi katsomiamme asioita. Rahaston koko toiminta ja säännöt on rakennettu tämä huomioiden.

Osa hyvistä sijoituksista on sellaisia, että niiden kanssa kannattaa istua pitkään. Toisaalta suurin osa yrityksistä on sellaisia, että niihin ei kannata sijoittaa pitkällä aikajänteellä yrityksen toiminnan (syklisyys, tiukka kilpailutilanne jne.) luonteen vuoksi. Ne tarjoavat kuitenkin usein houkuttelevia lyhyemmän aikavälin sijoitusmahdollisuuksia.

Vapaus ja joustavuus tarkoittaa myös sitä, että etsimme mahdollisuuksia sekä osake- että korkomarkkinoilla. Se tarkoittaa myös sitä, että hyödynnämme osaamistamme johdannaismarkkinoilla parantaaksemme sijoituksemme tuottoa tai suojataksemme sijoitukseen sisältyvää riskiä. Käytämme myös teknistä analyysiä lähinnä ostojen ja myyntien ajoitusten osalta sekä suojaavia sijoituksia tehdessämme.

Laajan kontaktiverkostomme avulla olemme myös aktiivisesti mukana listautumisanneissa sekä osallistumme usein varsinaisen kaupankäyntiajan ulkopuolella ”alennuksella” tehtäviin blokkikauppoihin.

Pystyäksemme hyödyntämään erilaiset markkinatilanteet tarvitsemme useita keskenään riskiltään, sijoitushorisontiltaan ja tuotto-odotuksiltaan erilaisia sijoittamisen keinoja. Niistä lisää seuraavaksi.

Sijoittamisen keinot

Jaamme rahaston sijoitustoiminnan neljään kategoriaan. Tämä jako helpottaa omaa työtämme ja selkeyttää rahaston sijoitustoimintaa osuudenomistajillemme.

Allocatorin käyttämät sijoitusstrategiat ovat:

  1. Osakesijoitukset
  2. Korkosijoitukset
  3. Markkinaneutraalit sijoitukset
  4. Suojaavat sijoitukset

Olemme jo usean vuoden ajan keskittyneet osakesijoituksiin niiden tuotto-odotuksen (suhteessa riskiin) oltua ja edelleen ollessa korkoja houkuttelevampi. Pidämme tämän näkemyksen edelleen vuodelle 2022.

Korkosijoitusten osalta strategiamme on melko yksinkertainen. Haluamme korkosijoituksilla saavuttaa rahastolle keskimäärin prosentin tuoton. Olemme valmiita nostamaan korkopainoa merkittävästikin, mikäli markkinoille tulee houkuttelevia tilanteita. Esimerkiksi 2020 alkupuolella korkosijoitusten paino salkussamme oli lähes nollissa. Korona aiheutti ison muutoksen korkomarkkinalla mahdollistaen houkuttelevia ostoja. Nostimme tällöin korkopainomme yli 20 prosenttiin salkusta. Olemme markkinatilanteen normalisoiduttua pikkuhiljaa pienentäneet painoamme korkosalkussa sen ollessa tällä hetkellä noin 9 %.

Markkinaneutraalit sijoitukset (listautumisannit, osakeblokkimyynnit jne.) ovat tuottaneet keskimäärin noin 1,3 % vuosittain tarjoten hyvän lisätuoton osuudenomistajillemme. Näitä pyrimme tekemään aina tilanteiden salliessa. Esimerkiksi Nokian optioilla pääsimme erittäin hyvään tuottoon 2021 kevään aikana yhdysvaltalaisten piensijoittajien riehaannuttua yhtiön näkymistä.

Suojaavien sijoitusten tarkoituksena on rahaston pääomien säilyvyyden turvaaminen. Edellisen kerran suojilla oli merkittävä vaikutus rahaston kehitykseen alkuvuodesta 2020. Onnistuimme silloin lieventämään koronakriisin aiheuttaman ison kurssilaskun vaikutusta rahastoon merkittävästi.

Yhteenveto vuodesta 2021 (rahaston 12. toimintavuosi)

Vuosituottomme oli 11,3 %, mitä pidämme hyvänä. Tuotto olisi toki voinut ollut korkeampikin, mikäli olisimme pitäneet salkun osakeriskiä korkeampana emmekä olisi suojanneet salkkuamme. Halusimme kuitenkin pitää salkussamme keskimääräistä enemmän suojaavia sijoituksia viime vuonna vallinneen epävarman markkinatilanteen takia.

Parhaiten tuottivat osakesijoituksemme (9,5 %). Olemme tyytyväisiä markkina-neutraaleilla sijoituksilla tekemäämme 2,2 % tuottoon. JVK-lainasijoitusten osuus oli keskimäärin hieman alle 10 % viime vuonna ja niiden 1,3 % tuotto rahastolle oli hieman odotuksiamme korkeampi. Suojaavat sijoitukset eivät tuottaneet osakemarkkinoiden pysyteltyä korkealla tasolla koko vuoden 2021 ajan.

Miltä rahasto näyttää juuri nyt

Vuoteen 2022 lähdemme tasapainoisella salkulla, jonka avulla haluamme hyödyntää seuraavia teemoja:

  1. Digitalisaatio
  2. Ikääntyvä väestö
  3. Lisääntyvä ympäristötietoisuus

Diagram

Description automatically generated

Kuva 1. Allocatorin tämänhetkiset teemat ja niihin liittyviä sijoituksia.

Digitalisaatio on edelleen tärkeimpiä teemojamme, sillä uskomme koronan vauhdittaneen maailman siirtymistä yhä enenevässä määrin digitaaliseksi. Myös huoli ilmastonmuutoksesta tullee nopeuttamaan tätä siirtymää. Vaikka nämä sijoitukset ovatkin alkuvuodesta olleet tappiollisia Allocatorille sijoittajien inflaatio- ja korkohuolien takia, odotamme kasvuosakkeiden taas pääsevän sijoittajien suosioon vuoden edetessä. 

Ihmisten odotetun eliniän pidentyminen ja vanheneva väestö länsimaissa tulevat edelleen kasvattamaan tarpeita lääkkeille, hoidolle ja uusille teknologioille, joilla näitä ongelmia voidaan ratkaista nykyistä tehokkaammin. Haluamme olla mukana hyötymässä tästä kasvutrendistä tulevien vuosien aikana.

Ihmisten kasvanut ympäristötietoisuus tulee näkemyksemme mukaan nostamaan esimerkiksi sähköautojen kysyntää merkittävästi tulevina vuosina. Haluamme olla mukana yrityksissä, jotka ovat ”part of the solution not the problem”. Esimerkiksi kuparintuottajat hyötyvät sähköautojen kasvavasta kysynnästä. Samaten yritykset, jotka tarjoavat kaivosalan yrityksille laitteita ja projekteja niiden tarvitsemiin kasvuinvestointeihin, tulevat myös olemaan hyvässä asemassa tulevina vuosina.

Katsaus tulevaan

Odotamme, että pörssivuodesta 2022 ei tule yhtä hyvää kuin 2020 ja 2021. Keskuspankkien tiukentuva rahapolitiikka ja inflaatiopaineet tulevat rajoittamaan likviditeettiä ja tämän myötä osakemarkkinoiden arvostustasot eivät näkemyksemme mukaan tule nousemaan vuoden 2021 tason yli. Osin ne saattavat jopa laskea. 

Kuluva tammikuu on ollut erittäin heikko osakemarkkinoille. Tätä kirjoitettaessa esimerkiksi Nasdaq on tullut alas 15 %, USA:n Small cap -osakkeet 13 %, Euroopan osakemarkkinat 6,5 % ja Allocatorkin 10,5 %. Teknisesti osakemarkkina on edelleen laskutrendillä. Osakkeiden kannalta positiivisena tekijänä mainittakoon se, että sekä pitkät korot että inflaatio-odotukset eivät ole enää viime aikoina nousseet.

Edellä mainituista syistä johtuen pidämme osakepainoamme toistaiseksi noin 50–60 % tasolla. Emme kuitenkaan halua olla tätä alhaisemmalla osakepainolla, koska viimeisen vuoden aikana nähdyn kasvuosakkeiden kurssilaskun jäljiltä löydämme paljon tuotto-odotukseltaan houkuttelevia sijoituskohteita etenkin teknologia-sektorilta. Näkemystämme tukee myös se, että viimeisten vuosien aikana pääomasijoittajat ovat keränneet valtavasti kassaa rahastoihin, jotka nyt etsivät järkevää ostettavaa pörssistä. Tämän lisäksi mahdollisia yritysostajia ovat teolliset toimijat, joista esimakua tarjosi Microsoftin lähes USD 68 miljardin ostotarjous peliyhtiö Activision Blizzardista. 

Odotamme osakkeiden laskutrendin jäävän lyhytaikaiseksi ja markkinatilanteen normalisoituvan kevään aikana. Vaikka osakemarkkinalaskut aina tuntuvatkin pahalta vatsan pohjassa, kannattaa muistaa isojen laskujen parantavan tulevaa tuottopotentiaalia. 

Tulemme osakeostoissamme keskittymään aiemmin mainitsemissamme teemoissa isosti mukana oleviin yrityksiin. Esimerkiksi teknologiaosakkeiden osuus salkussamme tullee selvästi nousemaan nykyisestä 14 %:sta kuluvan vuoden aikana. Toisaalta, koska odotamme korkotason pysyvän edelleen matalana, on hyvää osinkotuottoa tarjoavilla ”tylsillä” arvoyhtiölläkin paikkansa salkussamme. Esimerkkinä mainittakoon teleoperaattorit ja pohjoismaiset pankit. 

Kuten sijoittamisessa yleisestikin, myös Allocatoriin kannattaa sijoittaa pitkällä aikavälillä. Näin mekin teemme. Rahaston toiminnan alusta huhtikuussa 2010 mukaan lähtenyt sijoittaja on saanut rahoilleen 176,1 % tuoton (9,1 % vuodessa). Osakepainomme on ollut keskimäärin 62 %. Tällä tuotto- ja riskitasolla haluamme jatkaa myös tulevina vuosina.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja toivotamme menestyksekästä vuotta 2022.

Vision salkunhoitotiimi

Viimeisimmät blogimerkinnät

One Up On Wall Street

Lue lisää...

Compounder

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...