Allocator

Arvoisat osuudenomistajat ja ystävät,

Markkinoiden lasku on kuluvan vuoden aikana ollut poikkeuksellisen laaja-alaista. Edes käteinen ei ole toiminut, koska korkea inflaatio on nakertanut sen ostovoimaa.

Myllerrykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet Ukrainan sota, Kiinan tiukka koronastrategia, toimitusketjujen takkuaminen, korkea inflaatio, korkotason nousu sekä rahapolitiikan kiristäminen. Vastaavaa tilannetta ei ole nähty sitten 70-luvun. Pelkästään se, että korko- ja osakesijoitusten arvot ovat laskeneet samanaikaisesti on melko harvinaista.

Tässä joitain esimerkkejä markkinoiden kuluvan vuoden laskun laaja-alaisuudesta:

  • Etenkin kasvu- ja teknologiaosakkeet ovat kärsineet korkojen noususta monien yhtöiden kurssien laskettua yli 50 %. Nämä samaiset osakkeet olivat vuoden 2021 vuoden loppuun saakka parhaiten tuottaneiden yhtiöiden joukossa. Kasvuosakkeiden vanavedessä myös pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet ovat laskeneet. Esim. Carnegie Small Cap Net Return -indeksi on alas n. 40 %.
  • Lasku on ollut rumaa myös lähes kroonisesti edulliseksi mielletyillä kehittyvillä markkinoilla. Esim. iShares MSCI Emerging Markets ETF -indeksirahasto on vuoden alusta alas n. 30 %.
  • Hyvä esimerkki korkotason merkityksestä osakkeiden arvostukseen on se, että esim. Euroopan kiinteistösektorin osakkeet ovat laskeneet vuoden alusta yli 40 %. Vastaavaan 40 % laskuun ovat päätyneet myös melko tasaiseksi mielletyt vähittäiskauppasektorin osakkeet.
  • Myös defensiivisiksi arvo-osakkeiksi kutsutut teleoperaattorit ovat saaneet siipeensä sektorin tultua alas noin 15 %. Alennuslaaristakaan ei ole löytynyt suojaa, koska ns. arvo-osakkeista kaikkein halvimmat ja korkeaa osinkoakin maksavien yhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet 20–40 %. Vanha nyrkkisääntö on, että pankit hyötyvät korkojen noususta. Tästä huolimatta niiden kurssit ovat laskeneet 20 %.
  • Edes turvasatamasijoituksiksi luokiteltavat valtionlainat eivät ole tänä vuonna tarjonneet sen kummallisempaa turvaa. Globaali valtionlainakori on nimittäin sekin tuottanut noin 10 % tappion kuluvana vuonna.

Markkinasta

Laskumarkkinan keskellä on ensiarvoisen tärkeää muistaa, että tulevat tuotto-odotukset ovat kurssilaskujen myötä nousseet. Esim. osakesalkkumme keskimääräinen tuotto-odotus on noussut seuraavalle 3–5 vuodelle 16 prosentista yli 20 prosentin vuosituottoon, joka tarkoittaa sijoituksen tuplaamista samalla 3–5 vuoden ajanjaksolla. Vastaava kehitys on tapahtunut myös korkosalkkumme tuotto-odotukselle.

Epävarman korko- ja talousympäristön takia keskitymme nyt rahaston arvon säilyttämiseen ja siihen, että löydämme hyvät sijoituskohteet tilanteen rauhoittuessa. Osakepainomme on tällä hetkellä merkittävästi keskimääräistä alhaisempi ja rahaston suojausaste tavanomaista korkeampi.

Tulemme nostamaan Allocatorin osakepainoa (ja luonnollisesti myös riskitasoa) sen jälkeen, kun joko markkina laskee selvästi nykytasoiltaan (ja hinnoittelee nykyistä paremmin yhtiöiden tuloksiin liittyvän epävarmuuden) tai kun keskuspankkien rahapolitiikka muuttuu nykyistä kevyemmäksi inflaatiopaineiden hellittäessä.

Tämän muutoksen ajankohtaa lienee turhaa arvailla tarkemmin, mutta tällä hetkellä odotuksemme on, että markkinatilanne rauhoittunee ensi kevääseen mennessä.

Parhain terveisin,                                                      

Vision salkunhoitotiimi

Viimeisimmät blogimerkinnät

Compounder

Lue lisää...

Allocator

Lue lisää...
Katso kaikki blogimerkinnät...